Nyheder fra og omkring Furesø Idrætsråd

Her vil løbende komme nyheder. Især hvis I hjælper med at levere dem.
                             og kom direkte til kontaktformulaen.Furesø Idrætsråd inviterer til nytårskur

Kom og bliv klogere på: 

Kunstig Intelligens (AI) og idrætten – venner eller fjender

Er det noget vi skal være bange for, eller er det noget nyt, vi kan udnytte positivt


Tid: Onsdag den 7. februar 2024 kl. 19.00

Sted: Stien, indkørsel fra Paltholmvej lige over for nedkørslen til Farum Bytorv

 

Alle er velkommen


Fremme af aktiviteter for borgere med en varig
funktionsnedsættelse i Furesø Kommune

I september 2022 nedsattte Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune en arbejdejdsgruppe med deltagelse af FIR.

Arbejdsgruppen fik 5 opgaver: 

 1. At afdække hvilke foreninger, der har igangværende aktiviteter for personer med varig funktionsnedsættelse.
 2. At undersøge mulighederne for at støtte foreningssamarbejdet ved fx at lave fælles kurser (bl.a. målgruppeforståelse) og erfaringsgrupper for alle interesserede foreninger.
 3. At beskrive muligheder for optimering af formidling om alle relevante tilbud og rekruttering.
 4. At kortlægge eksterne puljer eller fonde, som kan søges i forbindelse med aktiviteter for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eksempelvis for at dække behov og omkostninger i relation til aktiviteter for personer med varig funktionsnedsættelse (kørselsordning, ledsagerordning, fysiske faciliteter og udstyr).
 5. At undersøge behovet for at retningslinjerne for lokalefordelingen revideres for at fremme aktiviteter til personer med varig funktionsnedsættelse


Arbejdet blev afrapporteret den 13. september 2023. Rapporten kan læses her  

Arbejdet resulterede i fem initiativer, der er alle er igangsat:

 1. Afdækning af eksisterende aktiviteter:
  • Forvaltningen er i gang med at opdatere foreningsregistret så det fremadrettet er mere retvisende i forhold til de foreningstilbud, der allerede eksisterer.
 2. Foreningssamarbejdet:
  • Forvaltningen udarbejder en kommunikationsplan for markedsføring og formidling om kurser, workshops og evt. ERFA-grupper.
 3. Formidling af tilbud til borgere og rekruttering:
  • Forvaltningen supplerer www.aktivfuresoe.dk med en FAQ, hvor foreninger kan finde hjælp til de mest almindelige spørgsmål vedrørende aktiviteter til borgere med varig funktionsnedsættelse, samt hvor man kan rette henvendelse til med yderligere spørgsmål.
 4. Aktivitetstilskud samt kortlægning af puljer/fonde:
  • Forvaltningen vil fortsat reklamere for Fonde.dk samt den Fælleskommunale Handicapidræts- og Fritidspulje. Ydermere sender forvaltningen information om kurser ud til foreninger via Nyhedsbrevet.
 5. Retningslinjerne for lokalefordeling til aktiviteter for personer med varig funktionsnedsættelse:
  • Forvaltningen fremhæver eksisterende retningslinjer i forbindelse med sæsonbooking. Ligeledes fremhæves muligheden for at kontakte forvaltningen omkring udfordring ved at anvende specifikke faciliteter.


   Folkeoplysningsudvalget drøftede og godkendte rapporten og godkendte dens generelle anbefalinger. Desuden besluttede Folkeoplysningsudvalget, at Forvaltningen arbejder videre med en alternativ finansieringsmodel, der efterfølgende kan fremlægges til politisk drøftelse og beslutning.
   På FIR’s repræsentantskabsmøde havde vi tre fantastiske oplæg.

   Oplæg der satte fokus på foreningslivets rolle i fremtidens behov og muligheder inden for specialområdet, herunder handicapidræt.

   • Først Furesø Kommunes vinkel: Der kommer flere ældre, flere ensomme og flere børn med behov for specialundervisning. Der er politisk fokus på, hvordan foreningslivet kan bidrage i fremtiden og hvilke ”gulerødder” der får foreningerne til at bidrage.
   • Dernæst fortalte Specialsport – En landsdækkende NGO som skaber adgang til foreningsliv og fællesskaber – at det er hverken farligt eller svært, at inkludere mennesker med særlige behov. Tvært imod kan det være berigende, bare den enkelte forening gør op med sig selv, hvor og hvordan den kan byde inde. WWW.Specialsport.DK
   • Til sidst fortalte DIF’s Paralympic Team om, hvad paralympisk idræt på topplan kræver og, hvor omfattende parasporten er. Til de paralympiske lege i Paris i 2024 venter man: 4.400 atleter fra 184 nationer. Det kræver 45.000 frivillege, legene ses af +3 mio. tilskuere og +4 mia. Tv-serere. WWW.Parasport.DK


   De tre oplæg finder du her: