Vedtægter

Vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde d. 15. november 2006.

Ændret på repræsentantskabsmødet den 16. marts 2009.

Ændret på repræsentantskabsmødet den 26. marts 2019