Hermed videresender vi indbydelse til et webinar den 24. juni kl. 10:00 om 
Sundhed og bevægelse på tværs af kommunale forvaltninger. Se mere 


Velkommen


Hos Furesø Idrætsråd (FIR) arbejder vi for at understøtte og udvikle idrætsområdet i Furesø Kommune. Vores mål er at skabe de bedst mulige forhold for klubber og foreninger i kommunen, og dermed fremme de mange forskellige idrætsgrene, vi har i Furesø Kommune.


Vi varetager en række opgaver indenfor to primære områder, som henholdsvis henvender sig til kommunalpolitik og klubberne/foreningerne. Det er bl.a. at:

  • Have medlemmer i Folkeoplysningsudvalget    
  • Forhandle med lokalpolitikkerne om tilskud til idrætsområdet og disses størrelse
  • Forhandle med kommunen om idrætspolitikken
  • Fastholde og udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen
  • Facilitere de overordnede retningslinjer for lokalefordeling – med fokus på nærhedsprincippet
  • Have løbende kontakt til foreninger og klubber i kommunen
  • Varetage idrætslivet interesser på tværs af idrætsgrene og klubbernes størrelse.